Leadership Coaching

Leadership Coaching

Za ljude koji vode timove često je teško ili nemoguće dobiti sva potrebna znanja i veštine na jednom mestu i zato nije lako efektno voditi tim najbržim putem do zajedničkog cilja, ali često uspeh tima i njegovog vođe zavise upravo od tih sposobnosti.
Leadership coaching uključuje pojedinca koji je coach, a to može da bude neki spoljni autoritet kao profesionalni coach ali je jako važno da to može biti i sam lider koji vodi svoj tim. Ovom vrstom coachinga se svim članovima tima daje prilika da svoje sposobnosti razviju izvan trenutnih granica. I sarađujući sa timom u kontekstu svojih svakodnevnih radnih izazova, lider kroz ovu vrstu coachinga može da uvede nove ideje i da uvidi nove mogućnosti za poboljšanje timskog rezultata.
Leadeship coaching fokusira se prvenstveno na rezultat tima. Efikasan leadership coach će raditi sa timom tako da iskoristi njihove međusobne odnose, kroz razmenu iskustava i uvide u međuljudske veze i to na način koji podržava – a ne umanjuje – ciljeve kompletnog tima.

Nisu svi koji vode tim kvalifikovani da rade efektno sa timovima. Pored znanja i perspektive potrebne za odnos jedan-na-jedan, trebalo bi očekivati od svakog vođe tima da vlada i ovim atributima timskog coacha:

 1. Fokusiranost na celinu. Cilj je da se olakša učenje za tim kao celinu.
 2. Očekivati neočekivano. Dinamika tima često kreira nepredvidivost.
 3. Sposobnost da se postave granice. Lider treba da bude vešt u razumevanju, identifikovanju i upravljanju granicama.
 4. Dugoročna perspektiva i jasni ciljevi. Lider coach mora da bude sposoban da bude uporan ali strpljiv, tako će tim i pojedinci u njemu efikasnije funkcionisati i trajnije se menjati, a ciljevi će se sa sigurnošću ostvarivati.
 5. Sistemski način razmišljanja i perspektiva sistema. Lider coach mora da razume složenost organizacione dinamike u kojoj tim posluje i da shvata kako sistem funkcioniše i kako se u sistemu interveniše, čime mogu da unaprede sistem u celini. Jako je važno da prepoznaju razne zamke i da znaju koja je prava intervencija za tu situaciju. Ako tim ima grešku u sistemu onda će vrhunski rezultati izostati, a ako lider coach ne poznaje sistemski pristup i način rada, onda neće znati ni gde je greška ni kako da interveniše da bi ozdravio sistem i učinio ga vrhunski produktivnim. Ovo znanje je od suštinske važnosti za svakog vođu tima.

Zato smo pripremili za vas večernju radionicu gde ćemo vam dati mnoga praktična znanja iz oblasti nevedene u tački br. 5 Sistemski način razmišljanja… To su značajna znanja za vas, ako želite da efektno vodite svoj tim, jer ćete da razumete timsku dinamiku i lako da sagledavate celokupan sistem. Daćemo vam razne ideje za intervencije i sigurni smo da ćete nakon ovih par sati učenja biti sposobniji kao vođa tima ili kao timski coach i lakše ćete stizati do uspeha.

Kome je namenjena ova večernja radionica?

 • Preduzetnicima;
 • Rukovodiocima;
 • Ljudima koji se bave coachingom i žele da unaprede svoj portfolio sistemskim znanjem;
 • Svima koji žele da postanu rukovodioci ili preduzetnici;
 • Vođama raznih projekata;
 • Radoznalima…

Trener:

Slavica Squire osnivač NLP Instituta i Coaching Akademije prvih na ovim prostorima. Uspešna preduzetnica, omiljeni trener, vrhunski business coach…


Prijavi se danas!