Management Coaching

Management coaching

Šta je management coaching?

Pod management coachingom podrazumevamo ciljni proces savetovanja u okviru poslovnih izazova. Uvođenje coaching tehnika nudi dragocenu podršku pojedincima ili timu pri dostizanju poslovnih ciljeva, savladavanja teških situacija i promena.

Poslovni prohtevi rastu

Danas se više ne podrazumeva da zaposleni znaju gde i sa kakvim izazovima će se susresti za godinu, dve. Od njih se zahteva velika fleksibilnost koja omogućava stalni razvoj njihovih sposobnosti.
Sa druge strane, menjaju se zahtevi na vodećim pozicijama kroz moderne menadžment metode, kao što su timski rad i rad na projektima. Sve češće kompanije imaju coach-a za zaposlene u okviru službe za razvoj ljudskih resursa (HR), koji upravlja motivacijom i razvojem zaposlenih, a time i motivacijom čitave kompanije.

Coaching omogućava realizaciju ciljeva kompanije

Sve veći broj kompanija danas podržava svoj razvoj uvođenjem coaching tehnika kroz interne i eksterne coacheve kako bi mogli bolje da prate i podržavaju jasno definisane razvojne korake njihovih rukovodioca, managera projekta itd.

Zašto coaching?

Istraživanje coaching kompanije Böning-Consult, Frankfurt, pokazuje da je preko 80% menadžera sigurno u to da će značaj coachinga u kompanijama dalje rasti i da se coaching u firmi visoko ceni.

 • U svetu koji se brzo menja, potrebni su nam putevi na kojima možemo da se bez straha i veoma produktivno susretnemo sa tim promenama. Coaching podržava taj proces.
 • Coaching nas osposobljava da svoje (poslovne) ciljeve i želje jasno definišemo i korak po korak sprovedemo.
 • Coaching doprinosi povećanju sposobnosti zaposlenih.
 • Coaching, takođe, omogućava ljudima na vodećim pozicijama da optimalno vode i motivišu svoje saradnike.

Coaching je pogodan kao izuzetan instrument za razvoj ljudi. Na primer, primenjuje se da se zaposleni i njihovi pretpostavljeni pripreme na izazovne zadatke ili da se izvuku iz deficitarne situacije. Služi i tome da se sa timom razviju timski zadaci i da se oni efikasno sprovedu.

U procesu management coachinga može se raditi na sledećim temama:

 • Donošenje odluka
 • Razvijanju mogućnosti
 • Formulisanju očekivanja (od sebe i drugih)
 • Jasnoći u komunikaciji;
 • Timemanagement-u
 • Učenju na greškama
 • Rešenjima umesto problema
 • Poboljšanju poslovnih veza
 • Up i Down-management-u
 • Balansu između privatnog i poslovnog života