Business Coaching

Business_coaching
Promene u svetu biznisa dešavaju se sve brže, a uslovi postaju sve konkurentniji. Izazovi sa kojima se poslovni ljudi svakodnevno susreću su veliki i mnogobrojni i postaje sve teže držati korak sa promenama u poslu kojim se bavite kao i sa svakodnevnim inovacijama u prodajnim, marketinškim i strategijama upravljanja.

Kako možete iskoristiti svoje trenutne veštine, iskustvo i resurse u današnjem dinamičnom poslovnom okruženju? Kako da ostanete konkurentni u sve konkurentnijem svetu? Za one koji su spremni da svoju karijeru uzmu u sopstvene ruke, napreduju i podignu je na viši nivo, Business coaching je pravi izbor.

Šta je Business coaching?

Business coaching je proces u kome se radi na razvoju resursa i sposobnosti klijenta i podrazumeva otvorenu komunikaciju i poverljiv odnos radi definisanja i ostvarivanja profesionalnih ciljeva. Coaching omogućava klijentu da ciljano upotrebi svoje najbolje sposobnosti i podržava ga u ličnom napretku kako bi što efikasnije postizao sopstvene profesionalne ciljeve kao i ciljeve tima i kompanije. Razvijajući svoje komunikacijske sposobnosti i liderske strategije i veštine kroz coaching, klijent je u stanju da komunicira ciljeve svoje kompanije na najbolji mogući način.
Biznis coacha može angažovati pojedinac koji želi da radi na svom ličnom razvoju i napretku, ili kompanija za svoje zaposlene, pri čemu klijent može biti jedan zaposleni ili čitav tim, u zavisnosti od ciljeva i potreba kompanije.

Zašto Business coaching?

Coaching omogućava realizaciju ciljeva kompanije i sve veći broj kompanija danas podržava svoj razvoj uvođenjem coaching tehnika kroz interne i eksterne coacheve, kako bi mogli bolje da prate i podržavaju jasno definisane razvojne korake svojih rukovodilaca, menadžera projekata itd. U svetu koji se brzo menja, potrebni su nam putevi na kojima možemo da se, bez straha i veoma produktivno, susretnemo sa tim promenama.
Business coaching podržava taj proces i osposobljava pojedince i timove da svoje poslovne ciljeve i želje jasno definišu i korak po korak sprovedu. Doprinosi povećanju sposobnosti zaposlenih i omogućuje ljudima na vodećim pozicijama da optimalno vode i motivišu svoje saradnike. Business coaching je, takođe i podrška timovima u razvijanju timskih zadataka i njihovom efikasnijem sprovođenju.

Business coaching koriste kompanije, timovi, menadžeri ili pojedinci  koji žele da rade na sledećim temama:

 • Promena i upravljanje karijerom
 • Poboljšanje strateškog razmišljanja
 • Međuljudska i profesionalna komunikacija
 • Rešavanje konflikata
 • Organizaciona efikasnost
 • Donošenje odluka
 • Upravljanje promenama
 • Razvijanje liderskih sposobnosti
 • Up- i Down-management
 • Olakšavanje prelaska na višu poziciju
 • Razvijanje veštine sagledavanja profesionalnih situacija iz različitih uglova
 • Razvijanje efikasnih timova unutar kompanije
 • Upravljanje ljudima i motivacija zaposlenih
 • Upravljanje vremenom
 • Upravljanje stresom
 • Postizanje balansa između privatnog i poslovnog života