Leadership Coaching

Umetnost najtemeljnijeg osnaživanja tima

Leadership coaching trening
 
Za ljude koji vode timove često je teško ili nemoguće dobiti sva potrebna znanja i veštine na jednom mestu i zato nije lako efektno voditi tim najbržim putem do zajedničkog cilja, ali često uspeh tima i njegovog vođe zavise upravo od tih sposobnost. Leadership coaching nije proces koji se odvija jedan na jedan. Isto kao što trener vodi sportski tim, i u biznisu se radi o brušenju individualnih veština, ali i izgradnji grupnog talenta sa ciljem postizanja vrhunskih timskih rezultata.

Leadership Coaching uključuje pojedinca koji je coach, a to može da bude neki spoljni autoritet kao profesionalni coach ali je jako važno da to može biti i sam lider koji vodi svoj tim. Ovom vrstom coachinga se svim članovima tima daje prilika da svoje sposobnosti razviju izvan trenutnih granica. I sarađujući sa timom u kontekstu svojih svakodnevnih radnih izazova, lider budućnosti kroz ovu vrstu coachinga može da uvede nove ideje i da uvidi nove mogućnosti za poboljšanje timskog rezultata.

Kao i kod individualnog coachinga, Leadership Coaching se fokusira prvenstveno na rezultate. Lider budućnosti i coach će raditi sa timom tako da iskoristi njihove međusobne odnose, kroz razmenu iskustava i uvide u međuljudske veze i to na način koji podržava – a ne umanjuje – ciljeve kompletnog tima.

Nisu svi koji vode neki tim kvalifikovani da rade efektno sa timovima. Pored znanja i perspektive potrebne za odnos jedan-na-jedan, trebalo bi očekivati od svakog vođe tima da vlada i sa ovih pet atributa timskog coacha:

 1. Fokusiranost na celinu. Lider budućnosti i coach mora imati sposobnosti potrebne da radi sa pojedincima na mnogo načina, ali kada rukovodi timom onda je cilj da olakša učenje za tim kao celinu. Osim što treba da ujedini vrednosti i uverenja svih članova tima u pravcu postizanja vrhunskih rezultata, on treba i da pronađe načine za sve članove tima da steknu uvide i da steknu sposobnosti i različite veštine poželjne u kontekstu tima, a u skladu sa timskim ciljevima. Individualna procena i feedback su ovde važne komponente timskog coacha, ali uvek traba da budu u vezi sa poboljšanjem celokupne timske efikasnosti.
 2. Sistemski način razmišljanja i perspektiva sistema. Lider budućnosti i coach mora da razume složenost organizacione dinamike u kojoj tim posluje i da shvata kako sistem funkcioniše i kako se u sistemu interveniše, čime mogu da unaprede sistem u celini. Jako je važno da prepoznaju razne zamke i da znaju koja je prava intervencija za tu situaciju. Ako tim ima grešku u sistemu onda će vrhunski rezultati izostati, a ako lider i coach ne poznaje sistemski pristup i način rada, onda neće znati ni gde je greška ni kako da interveniše da bi ozdravio sistem i učinio ga vrhunski produktivnim. Ovo znanje je od suštinske važnosti za svakog vođu tima.
 3. Očekivati neočekivano. Dinamika tima često kreira nepredvidivost. Od lidera budućnosti i coacha ne treba očekivati da se kreće direktno u pravcu konkretnih ishoda tima. Umesto toga, on uvek mora biti spreman da spozna način na koji tim funkcioniše, a onda u skladu sa tim da vodi tim ka cilju. On mora umeti da predvidi određne procese i da fleksibilno reaguje u skladu sa tim.
 4. Sposobnost da se postave granice. Lider budućnosti i coach treba da bude vešt u razumevanju, identifikovanju i upravljanju granicama. On bi trebalo da bude fino usklađen sa mnogim odnosima unutar tima, i takođe mora da funkcioniše i balansira u najmanje tri relacijske jedinice: sa svakim članom tima individualno, sa timom u celini, i sa organizacijom kojoj tim pripada.
 5. Dugoročna perspektiva. Leadership coaching nema uvek trenutne, ali treba da ima postojane rezultate. Poslovni i organizacioni zahtevi za sve članove tima su važni i konstantni, tako da lider budućnosti i coach ne bi trebalo da vrši pritisak na pojedine članove da se previše i prebrzo menjaju. On mora da bude sposoban da bude uporan ali strpljiv, tako će tim i pojedinci u njemu efikasnije funkcionisati, učiti i trajno se menjati, a ciljevi će se sa sve većom sigurnošću ostvarivati.

Zato smo pripremili za vas dvodnevni trening gde ćemo vam dati mnoga praktična znanja i osposobiti vas da efektno vodite tim, razumete timsku dinamiku i lako sagledavate celokupan sistem. Daćemo vam razne alate za intervencije i sigurni smo da ćete nakon ova dva dana biti sposobniji kao vođa, lider budućnosti ili kao timski coach i vaš uspeh će biti osiguran kroz uspeh vašeg tima.

Kome je namenjen ovaj trening?

 • Preduzetnicima;
 • Rukovodiocima;
 • Ljudima koji se bave coachingom i žele da unaprede svoj portfolio Leadership Coachingom;
 • Svim koji žele da postanu rukovodioci ili preduzetnici;
 • Vođama raznih projekata;
 • Radoznalima…

Treneri:

Slavica Squire osnivač NLP Instituta i Coaching Akademije prvih na ovim prostorima. Uspešna preduzetnica, omiljeni trener, vrhunski coach.
Katarina Džoković NLP Trainer i Coach.

Prijave i rezervacija mesta:

Broja mesta je ograničen, a možete rezervisati svoje mesto prijavom na office@coachingakademija.com.

Leadership Coaching

 • GradBeograd
 • TreneriSlavica Squire

  Katarina Džoković
 • DostupnostIma Mesta