Executive Coaching

Executive_business

Šta je executive coaching?

Jednostavno rečeno, executive coaching je proces usmeravanja ka postizanju određenih profesionalnih ciljeva. Executive coach je osoba koja poseduje nivo stručnosti i ekspertize dovoljan da bi podržala i vodila klijenta kako bi postao bolji lider i pomogla mu da se suoči sa izazovima i odlukama. Executive coach ne samo da pruža klijentu neutralan prostor da proceni šta se dešava kako bi doneo najbolje moguće odluke, već poseduje i visok nivo menadžerskog iskustva koje može da iskoristi kako bi pomogao klijentu.

Ono što moramo da naglasimo je da executive coach nije stručni konsultant, da ne govori klijentu šta da radi ili da misli. Executive coach pomaže klijentu da postane bolji razvijajući liderske veštine, strategije kao i poboljšavajući načine komunikacije bez obzira da li će oni biti primenjeni u situacijama unutar firme, na prezentacijama ili tokom poslovnih sastanaka.

Skorašnja studija efikasnosti coachinga sprovedena na Harvard Business School, pokazala je da nam „u odgovarajućim uslovima, interakcija jedan na jedan sa nepristrasnim posmatračem, coach-om, može pružiti uvide kakve drugi oblici organizacione podrške jednostavno nisu u stanju“.

Jedna od najvećih prednosti executive coachinga je činjenica da nam pruža mogućnost da u samoj organizaciji razvijamo jake lidere umesto da tražimo nekog spolja, pri čemu osoba koja napreduje već odlično poznaje poslovno okruženje.

Zašto executive coaching ima tako dobre rezultate?

Ako pogledate bilo kog uspešnog sportistu ili javnu ličnost, videćete da svi angažuju coach-eve. Angažovanje executive coach-a nije znak slabosti ili nedostatka, već upravo želje da postanete još bolji u onome što već odlično radite. Executive coaching daje odlične rezultate jer vam omogućava da se fokusirate na određenu oblast u kojoj vam je potrebna pomoć ili vas podržava u razvijanju određenih aspekata ličnosti koji su vam potrebni da biste bili uspešni na višem nivou. Executive coach je osoba koja je prošla kroz situacije slične onima sa kojima se vi suočavate i u stanju je da vam kroz prizmu sopstvenog iskustva pomogne da budete još bolji.

U procesu executive coachinga možete raditi na sledećim temama:

  • promena karijere
  • Međuljudska i profesionalna komunikacija
  • Upravljanje postignućima
  • Organizaciona efikasnost
  • Upravljanje karijerom i promenama na ličnom nivou
  • Poboljšavanje strateškog razmišljanja
  • Razvijanje efikasnog tima unutar organizacije