Postanite Profesionalni Coach

Prijavite se!

Na Professional Coachingu, svi oni koji žele da se profesionalno bave coachingom u budućnosti i posvećeni su radu na svom ličnom rastu i razvoju, stvoriće duboku nesvesnu kompetenciju i integrisanje coaching sadržaja u svoju ličnost i svakodnevnu praksu.

Module na Professional Coachingu, drži Slavica Squire, osnivač i direktor NLP Instituta, potpredsednik European Coaching Association – ECA, licencirani Master Business Coach & NLP Master Trainer izvanredni treneri edukovani na NLP Institutu – Dragoljub Matić i Katarina Džoković.

Professional Coaching sastoji se od četiri modula:

1. modul - Coaching profesija i odnos
Slušati srcem, osnažiti i podržati

Prvi modul sadrži temelje ove profesije kao i veštine za povećanje uticaja, motivacije i kreativnog razmišljanja klijenata koji daju izvanredne rezultate na duge staze. Na ovom modulu naučićete veštine i alate koji vam omogućavaju da kreirate preduslove za coaching proces i kako da ga vodite, kako da kreirate profesionalni coaching odnos, kakav je stav profesionalnog coacha. Takođe ćete raditi na usvajanju osnovnih kompetencija coacha koje će vam omogućiti da razvijete bezuslovno pozititvan stav i podržite klijenta,razvijete sopstveni stil i postignete autentičnost u profesionalnom bavljenju coachingom.

Naučićete:

 • Osnovne principe profesionalnog coachinga;
 • Kako da uspostavite kvalitetan kontakt i izgradite poverenje;
 • Kako da aktivno slušate i budete prisutni za svog klijenta;
 • Koji je vaš lični matriks slušanja i podržavanja;
 • Kako da prevaziđete svoje granice i razvijete fleksibilnost;
 • Kako da kreirate i održite visoko profesionalnu atmosferu na svakom susretu sa klijentom.

2. modul - Istraživački rad
Veštine profesionalnog coacha

Na ovom modulu ćete se posvetiti usvajanju i razvijanju kompetencija coacha koje će vam omogućiti da pokrenete klijenta i utičete na izgradnju stava koji je fokusiran na rešenje i izgrađivanje novih resursa. Naučićete kako da koristite moćna pitanja i ključne komponente za precizno i efektivno kreiranje ciljeva, izgradite coaching savezništvo i podržite klijenta na tom putu. Radićete na razvoju veština za davanje kompetentnog feedbacka i razvićete samoreflektivnost kao jedan od preduslova za izuzetnog coacha.

Naučićete:

 • Kako da kompetentno i profesionalno pristupite coaching procesu;
 • Kako da postavite veoma moćna pitanja i pokrenete klijenta;
 • Kako da budete podrška klijentu na putu preciznog utvrđivanja ciljeva;
 • Kako da razvijete samoreflektivnost;
 • Kako da date kompetentan i podržavajući feedback;
 • Koji je vaš lični matriks za primanje feedbacka.

3. modul - Coaching kao alat za prosperitet
Pokrenuti i pokrenuti se

Na trećem modulu dobijate potrebne veštine i alate za uspešno vođenje progresa, proširujete svoju kompetenciju i postajete uspešni i vešti u upravljanju progresivnim promenama kod sebe i svojih klijenata. Da bi se ostvarila duboka željena promena, potrebno je redizajnirati uverenja koja nas često ograničavaju, a ona su ta koja nam pružaju značenje, motivaciju i usmerenje u životu i snažno utiču na naše ponašanje. Naučićete kako da sa lakoćom prepoznajete svoja i uverenja svojih klijenta i budete im podrška u procesu promene, shodno njihovom tipu ličnosti ili fazi u kojoj su trenutno nalaze.

Naučićete:

 • Kako da razumete različite stilove razmišljanja i odlučivanja i time adekvatno motivišete klijenta;
 • Kako da promenite neželjene obrasce ponašanja i zamenite ih korisnim;
 • Da razumete proces generativne promene i veštine fasilitacije;
 • Kako da sa lakoćom prepoznate različite načine razmišljanja, oslobodite potencijal i podstaknete motivaciju;
 • Kako da uz pomoć modernih, kreativnih tehnika radite sa nesvesnim umom klijenta i olakšate i ubrzate njegovu promenu.

4. modul - Profesija sa svrhom
Coaching kao biznis

Na četvrtom modulu osposobićete se za rad sa emocijama i dobićete i konkretna uputstva za profesionalno bavljenje coachingom, sklapanje ugovora, pisanje izveštaja, vođenje klijenta kroz proces i postavljanje svoje coaching prakse na noge. Učićete šta sve obuhvata coaching kao biznis, kako da promovišete svoj rad, privučete klijente i svojim rezultatima, vremenom, steknete uglednu reputaciju kojom ćete se značajno izdvojiti.

Naučićete:

 • Kako da ciljano upravljate svojim emocijama i pomognete klijentu da i on to nauči;
 • Kako vaša javna prezentacija utiče na vaš lični i poslovni imidž;
 • Veštine za uspešno profesionalno bavljenje coachingom;
 • Kako da razvijete preduzetnički stav;
 • Kako da razvijete sopstveni coaching biznis.

Uslov za pohađanje Professional Coaching nivoa je završen Coaching Starter i vaša želja i posvećenost unapređenju vašeg i života ljudi koji su vam važni.

Po završetku Professional Coaching-a, steći ćete znanja i kompetencije kako biste mogli da podržite klijenta u:

 • Preciznom postavljanju ciljeva;
 • Pronalaženju novih ideja i rešenja;
 • Pronalaženju potencijala i podrške;
 • Promeni i planiranju karijere;
 • Procesu donošenja odluka;
 • Rešavanju emocionalnih blokada i radu sa emocijama;
 • Zameni ograničavajućih uverenja podržavajućim;
 • Prevazilaženju teških i problematičnih situacija;
 • Implementaciji novih navika, da bi efikasni i puni energije išli putem promene koju su zacrtali.

Professional Coaching krunisan je potvrdom o uspešno završenih 8 dana edukacije za profesiju coacha.

Za dobijanje Coaching sertifikata u ime ECA i Coaching Akademije, koji je jedan od preduslova za dobijanje odgovarajuće licence od Evropske Coaching Asocijacije, potrebno je da polaznici ispune uslove propisane od ECA.

Posle završenog Professional Coaching nivoa imate mogućnost da nastavite edukaciju, nadogradite znanje i proširite svoju kompetenciju kompleksnim coaching modelima na Advanced Coaching nivou.

Professional Coaching

 • MestoZOOM
 • Termini14. do 16. 5. 2021.

  2. do 4. 7. 2021.

  6. do 8. 8. 2021.

  17. do 19. 9. 2021.

 • TreneriSlavica Squire

  Dragoljub Matić

  Katarina Džoković
 • DostupnostIma Mesta