Šta je Life Coaching?


 
Life coach je osoba profesionalno obučena da Vam pomogne da ostvarite svoj pun potencijal. Da biste se takmičili kao sportista svetskog ranga, potrebno Vam je iskustvo, podrška koja Vas oduševljava, objektivna perspektiva i uvid coach-a. Ovo podjednako važi za direktore, preduzetnike, biznis-lidere, rukovodioce i biznis-profesionalce.

ŠTA RADI LIFE COACH?

Life coach ohrabruje i podržava klijente u domenu profesionalnih i ličnih tema. Life coaching se razlikuje od savetovanja, konsaltinga, mentorstva i terapije. Coaching proces na određenim profesionalnim projektima, ličnim ciljevima i fazama promene započinje analiziranjem trenutne situacije, označavanjem postojećih i potencijalnih izazova i prepreka i kreiranjem akcionog plana koji je osmišljen za postizanje određenog ishoda.
Odnos između life coach-a i klijenta je kreativno partnerstvo koje ima za cilj da:

 • prepozna, razjasni i stvori viziju onoga što klijent želi;
 • iskoristi ekspertizu coach-a za preoblikovanje ciljeva u slučaju potrebe;
 • ohrabri klijenta na samoistraživanje;
 • podržava i pobuđuje strategije i plan akcije zasnovan na onome što se najbolje uklapa u klijentov cilj, ličnost i viziju;
 • podstiče klijentovu odgovornost da poveća produktivnost.

Ovi aspekti procesa rade zajedno kako bi dozvolili klijentu da maksimizuje svoj potencijal, i istraživanja pokazuju da su coaching i trening daleko moćnija kombinacija nego samo obuka. Zapravo, samo trening može uvećati produktivnost za 22,4%, ali kada je kombinovan sa nedeljnim life coaching-om, produktivnost se podstiče do 88%.

POGREŠNO MIŠLJENJE U VEZI SA LIFE COACHING-OM

Postoje pogrešna mišljenja i mitovi u vezi sa life coaching-om. Ovo su neki od najučestalijih.

„Svako može da bude life coach i nije vam potreban trening da biste bili coach.“ Ovo jednostavno nije slučaj. Izvrsni life coach-evi moraju posedovati pravi spoj ekspertize i veštine, kako bi mogli valjano da motivišu i ohrabre klijenta dok utvrđuju i odlučuju o suštinskim pitanjima koja zaslužuju pažnju u svakom slučaju.

„Coaching je nešto poput nelicencirane terapije.“ Life coaching je fokusiran na vašu sadašnjost i budućnost. Coaching prihvata vašu trenutnu realnost i traga za načinima da unapredi vaš ishod. Life coach-evi nisu zdravstveni profesionalci i oni ne dijagnostikuju. Baš naprotiv, terapija se fokusira na vašu prošlost i hoće da istraži prošle akcije i motivaciju. Terapija je analitična, ali nije orijentisana na akciju.

„Coaching je samo za ljude koji imaju probleme ili ne mogu samostalno da postignu uspeh.“ Vratimo se na analogiju sa sportistom, life coaching je za svakoga ko želi da unapredi svoj nastup. Čak i oni najveštiji među uspešnim ljudima imaju koristi od coaching-a i shvataju njegov značaj, zato su uspešni ljudi u stvari najveći poštovaoci i korisnici coaching-a.

„Coach-evi te puste da daš sebi oduška, zatim ti ponude savet.“ Coach-evi moraju da imaju izvrsnu veštinu slušanja, ali coaching visokog kvaliteta je mnogo više od davanja saveta. On zahteva da je coach u stanju da iskoristi duboku bazu znanja, iskustva i treninga da pronađe jedinstvena rešenja za svaki scenario i da radi sa klijentom na njihovom sprovođenju.

ZAŠTO BISTE RADILI SA LIFE COACH-EM?

Ljudi angažuju life coach-a jer žele sutra da urade više od onoga što mogu danas. Žele da unaprede svoje rezultate i da naprave veliko poboljšanja, a to žele da urade najbrže i najbolje što mogu.

Razni tipovi ljudi koriste usluge life coach-a, uključujući glumce, lidere u biznisu, kreativce, preduzetnike, rukovodioce, domaćice, menadžere, profesionalce, vlasnike malog biznisa i start up-ova. Svi ti ljudi prepoznali su jaz između onog gde su sada i onog gde žele da budu i traže podršku na putu ostvarenja svog cilja.

ŠTA LIFE COACH MOŽE DA UČINI ZA VAS?

Neki od najčešćih koraka koje klijent preduzima dok radi sa life coach-em uključuju:

 • prepoznavanje cilja i definisanje vizije za uspeh;
 • stvaranje profesionalnih i ličnih akcionih planova;
 • prepoznavanje ograničavajućih uverenja;
 • rad na finansijskoj nezavisnosti;
 • postizanje poslovne/životne ravnoteže;
 • učenje kako da sažeto i efikasno komunicirate;
 • podsticanje uspostavljanja moćnijih profesionalnih i ličnih veza;
 • unapređenja na poslu i u karijeri;
 • mršavljenje i postizanje fitnes ciljeva;
 • pokretanje novog posla ili unapređenje već postojećeg;
 • upravljanje važnom životnom ili poslovnom promenom;
 • izražavanje suštinskih vrednosti.

KAKO LIFE COACHING FUNKCIONIŠE?

Forma u kojoj se odvija life coaching je određena i strukturirana. Najpre ćete raditi sa coach-em na definisanju vaše vizije, označavanju prepreka i ograničavajućih uverenja, a onda ćete postaviti izazovne ali dostižne ciljeve. Vaš coach postaraće se i da ne pokušavate da se uklopite u neki cilj koji je ispod granica vaših mogućnosti, ili da ne budete previše negativni dok procenjujete svoj položaj tako što vam pomaže da svoje dugoročne i kratkoročne ciljeve uskladite sa vašim suštinskim vrednostima.

Određivanje trenutne pozicije pomaže vama i coach-u da merite napredak i da prepoznate trenutne i potencijalne prepreke. Nakon ovog važnog koraka, zajedno sa coach-em pregledaćete vaše resurse i sve dostupne načine akcije kako biste stvorili plan akcije. Tada možete odlučiti koje ćete tačno korake preduzeti i kada će to biti. Pripremićete se za potencijalne prepreke i odlučiti kako izaći nakraj sa njima. U to vreme, osiguraćete da svaki korak podržava vaš krajnji cilj, dok će vam coach pomoći da ostanete motivisani i koračate stazom svog napretka. Ako je vašem planu potrebna izmena u bilo kojoj tački, coach će vam pomoći i sa tim, što će vas osnažiti da ostanete posvećeni i na putu koji vodi u pravcu ostvarenja vaših ciljeva.

Life coaching je s razlogom druga najbrže rastuća profesija na svetu, jer jednostavno donosi ljudima izvanredne rezultate. Svega nekoliko ljudi može iskreno da kaže da već pružaju vrhunske partije u svojoj igri svakog dana. Ako ste spremni da istinski dovedete do maksimuma svoj ljudski potencijal, potražite life coach-a.
 

Zakažite informativni razgovor sa nama i saznajte kako life coaching može vama da bude podrška ili kako može da postane i vaša nova profesija…office@coachingakademija.com ili 064/6451391.