Workshop „Energy of Success” – Keith Fail

Workshop „Energy of Success” – Keith Fail

Naš redovan gost trener Keith Fail je od 28. do 30. aprila na NLP Institutu održao workshop pod nazivom „Energy of Success”. Tokom ovog nesvakidašnjeg treninga polaznici su u podržavajućoj atmosferi mogli da nauče kako da se povežu sa kosmičkom energijom – koja se manifestuje fizički, emocionalno i mentalno – i zatim je usmere u pravcu željenog uspeha. Otkrili su kako da koriste drevne i moderne tehnike koje im omogućuju da sa izuzetnom lakoćom prevazilaze strahove i strepnje na putu ka svom cilju. Keith se koristio znanjima različitih kultura kao što su Indijanci iz severnoameričkih ravnica, Havajci, Indijanci sa visokih Anda kao i mnogim drugim izvorima, kako bi otkrio nove obrasce ravnoteže, harmonije i sveobuhvatnosti i to preneo polaznicima.
Trodnevni workshop doneo je divno iskustvo i izuzetno korisna znanja svima koji su odlučili da uče od ovog izuzetnog trenera koji im je govorio i o dubokim osećanjima u telu, o onim obrascima doživljenih iskustava koji pokreću čoveka i koji se kroz njega kreću. Upoznao ih je sa nacrtima po kojima su organizovani um, emocije i telo i na koji način se stvara dugotrajno zdravlje u fizičkom i energetskom telu.

Keith Fail već 20 godina proučava i podučava NLP širom sveta i time ispunjava svoju životnu svrhu, a to je pomaganje sebi i drugima kroz stvaranje jače i dublje energetske povezanosti. Posebnu pažnju u svom radu posvećuje upravo spiritualnim metodama i njihovoj primeni u savremenom poslovnom svetu. Godinama je bio na visokom položaju u internacionalnoj kompaniji i IBM i time stekao veliko iskustvo koje ga je učinilo ekspertom za krizni menadžment, vođenje poslovnih ljudi kroz procese promena i za njihovo obučavanje sistematičnim veštinama za uspešno rešavanje problema. Od 2012. godine imamo veliku čast da ovaj inostrani predavač bude jedan od redovnih trener na NLP Master edukaciji na našem Institutu.

Workshop koji je Keith održao u Beogradu izazvao je oduševljenje i veliko interesovanje tako da je učionica bila puna ljudi spremnih za nova fantastična otkrića. Sva znanja koja su dobili su kroz praktične vežbe isprobali i uverili se koliko su korisna. Vrlo smo ponosni što sve češće organizujemo radionice na različite životne teme i zahvalni što je odziv interesenata svakog puta veći.


Prijavi se danas!