The Energy of Leadership – Tom Best

The Energy of Leadership – Tom Best

Tom Best je od 03 – 07. juna našim polaznicima predstavio potpuno novi program pod nazivom The Energy of Leadership. Seminar je održan u predivnom prirodnom ambijentu na Fruškoj Gori u hotelu Ceptor.

Polaznici su imali priliku da prouče potpuno novi koncept liderstva, gde je moć ličnosti i energija samog lidera osnova za uspeh u rukovođenju ljudima. Tom je na jedinstven način spojio svoja dugogodišnja istraživanja u oblasti energije i NLP-a sa potrebama današnjeg lidera, a naročito sa potrebom visokog učinka na svim poljima.

Današnji lideri suočeni sa potrebom uspešnog i efikasnog poslovanja u neobičnim uslovima, često imaju sve više obaveza i sve manje rezultata, a Tom Best im je pokazao sasvim nove ideje kako da sačuvaju i obnavljaju svoju energiju i energiju svojih timova, što im garantuje visoku efikasnost u postizanju izvanrednih rezultata. Takođe im je dao ideje za kreiranje jednog sasvim novog stila liderstva koji je ne samo da je visoko efikasan, već je i model uspešnog lidera u 21 veku, a radi se o tzv. “uslužnom lideru”.

Svakako nam je bilo uživanje biti ponovo sa Tom Bestom u predivnom prirodnom okruženju gde smo svi obnovili svoje resurse energije i dobili nove ideje za lični napredak.


Prijavi se danas!