Team Coaching

Team Coaching

Coaching je naročito u poslovnom zapadnom svetu, u poslednjih dvadeset godina, postao vrlo ozbiljna profesija i nama je veoma važno da se coaching tako etablira i u naše poslovno i
svako drugo okruženje. Ove nedelje održan je modul na temu Team Coaching-a u okviru naše četvrte Coaching Akademije. Predavači su bili NLP Trainer i Coach – Marija Mojsić, NLP Master Trainer i Vice President of European Coaching Association – Slavica Squire i NLP Trainer i od ECA licencirani NLP Business Coach – Marko Majkić.

Polaznicima koji žele profesionalno da se bave coaching-om u budućnosti, ovim modulom smo ponudili ne samo fleksibilnost i temeljnost, već i mogućnost izbora pravca i dodatnu dalju edukaciju.

Mnogi oblici i načini neuro-lingvističkih intervencija su istovremeno alati sistemskog rada na promenama. Umetnost coach-a je u tome da pronađe šta odgovara fazi i situaciji sistema sa kojim radi.

U poređenju sa klasičnim radom sa pojedincem, u radu sa sistemima – procesi, izraz, razmena i pozicioniranje imaju mnogo veći značaj. Ono što se dešava u svakom pojedincu kao interno iskustvo, odražava se u sistemu kroz komunikaciju, zajedništvo, davanje i primanje, preuzimanje uloga i pozicija.

Nakon ovog modula naši budući coach-evi su kompetenti za rad na promenama i procesima u okviru nekog tima ili organizacije.


Prijavi se danas!