Šta je coaching i kako vam coaching veštine mogu biti korisne?

Šta je coaching i kako vam coaching veštine mogu biti korisne?

Da li ste se nekada zapitali šta je to što zapravo radi profesionalni coach? O tom pozivu se poslednjih godina mnogo govori, a malo zna iako je to jedno od najbrže rastućih zanimanja na svetu.

Najkraće rečeno, profesionalni coaching predstavlja saradnju između coach-a i osobe koja teži uspehu i napretku, u smeru buđenja njegovih najkorisnijih resursa, kako bi on postigao svoj lični i profesionalni maksimum.

U tom smislu, biti profesionalni coach znači podržati klijenta na putu osvešćenja nesvesnih procesa i dati mu pogon da sam dođe do odgovora koji nisu posledica nametanja nekih rešenja od strane drugih ljudi, već deo inspirativnog putovanja na kojem klijent uz podršku coach-a budi svoje unutrašnje resurse za ostvarivanje ciljeva i uklanjanje prepreka koje mu se nađu na tom putu.

Jedna od presudnih stvari o kojoj smo pisali i u ovom tekstu je da coach istinski voli ljude i da svoje klijente najdublje uvažava. On veruje da svaki pojedinac predstavlja celinu punu pozitivnih resursa i bazirajući se na ovom uverenju, uloga coach-a je:

 • Da pomogne klijentu da stekne uvid u to gde se tačno nalazi u sadašnjem trenutku
 • Da otkrije i pojasni šta tačno klijent želi da postigne
 • Ohrabri klijentov put ka samo-otkrivanju potencijala
 • Pronađe najbolji odgovarajući sistem za konkretnog klijenta, koji će mu pomoći da razvije neophodne strategije za napredak
 • Podstakne klijenta na odgovornost, kao jedan od veoma važnih elemenata za postizanje uspeha i rešavanje problema
 • Bude podrška klijentu na putu preciznog utvrđivanja ciljeva i redosleda koraka značajnih za realizaciju cilja
 • Da pomogne klijentu da učvrsti svoje potencijale
 • Da najbrže dovede klijenta do tačke u kojoj želi da bude…

Coach bazira svoj rad na apsolutnoj zahvalnosti prema svom klijentu i takvim pristupom, on stvara konstruktivan temelj za komunikaciju i poverenje neophodno za uspešnu saradnju.

Takav pristup, otvara mnoge mogućnosti za brži napredak jer je zasnovan na ljudskosti koja u saradnji sa konstruktivnim okvirima zapažanja i preciznim feedback-om, budi pozitivne odgovore u drugima kao i fokus na viziju uspeha umesto na problem.

Razlika između coaching-a i drugih oblika profesionalne pomoći

Iako su mnogi ljudi čuli za coaching, psihoterapiju, mentorstvo, konsalting… i slično, malo ko zaista zna u čemu je razlika između ovih oblika profesionalne pomoći.

Dok nam terapija pomaže vodeći se analizom uzroka u prošlosti koji su doveli do problema, coaching je baziran na sadašnjem trenutku kao jedinom validnom momentu u kojem pojedinac može napraviti promenu koja će imati direktan uticaj na njegovu budućnost. Coaching se zasniva na akciji, ne na analizi.

Konsalting, još jedna srodna vrsta profesionalne pomoći služi dijagnostikovanju problema i davanju predloga rešenja bazranih na ličnoj i profesionalnoj kompetenciji.

U coaching-u, polazi se od uverenja da su timovi ili pojedinci sami sposobni da donesu najbolje moguće rešenje uz podršku coach-a koji im omogućava uvid u potrebne resurse, okvire i pristupe.

Mentor je ekspert koji vam može pružiti mudrost baziranu na ličnom iskustvu, dok je coach osoba koja vas dovodi do momenta u kojem samostalno, kroz ličnu logiku i uverenja postižete željene rezultate.

Trening predstavlja program čiju sadržinu određuje trener ili instruktor. U coaching-u, svaki sadržaj ili pravac određuje isključivo pojedinac ili tim.

Dok se ostali oblici podrške najčešće temelje na nekorisnom ponašanju koje do sada nije dovodilo do pozitivnih rezultata, profesionalni coaching bazira se na individualnim potencijalima, snazi i mogućnostima.

Šta sve dobijate time što učite coaching veštine?

Izučavanje coaching veština, iako je prvenstveno namenjeno onima koji planiraju da se profesionalno bave coaching-om, zapravo je izuzetno korisno i za sve ostale koji žele da izgrade bolje odnose s drugim ljudima.

Ovo su samo neki od benefita:

 • Bićete još bolja podrška ljudima koje volite;
 • Znaćete kako tačno da pomognete nekome da ostvari svoj dugo željeni cilj, razreši dilemu, problem pretvori u izazov ili da u tome pomognete sami sebi;
 • Naučićete kako da zaista slušate sagovornika i time se povežete na mnogo dubljem nivou;
 • Vaše veštine komunikacije dovešćete na nivo perfekcije;
 • Prilikom poslovnih izazova moći ćete da usmerite sebe i kolege u pravcu korisnih rešenja za kolektiv i kompaniju u kojoj radite;
 • Postaćete neko ko tačno zna šta hoće, može da donese jasnu odluku i isto to prenese na one kojima je to potrebno… i još mnogo toga.

Važno je da preispitate vašu želju da zaista napravite pozitivne promene. Jedino tada, učenje coaching veština može biti korisno sredstvo na putu ka uspehu i progresu.

Unutrašnji mir, jasnoća trenutka u kojem se nalazite, lako primenljivi alati, upoznavanje i implementiranje jedinstvenih alata u svakodnevni život, olakšana komunikacija sa okolinom i zaslužnost za sopstveni uspeh i zadovoljstvo čine samo mali deo važnosti i korisnosti izučavanja coaching veština.

Kako da saznate više o coaching-u i otkrijete da li je to poziv za vas?

Ako ste za svoje prijatelje uvek bili „rame za plakanje“, ako ste želeli da studirate psihologiju, ali vas je život odveo u nekom drugom pravcu i ako ste neko ko svim srcem voli i pomaže druge, nema sumnje da biste se odlično snašli u poziciji coach-a.

Ipak, prethodno je potrebno da ovladate veštinama koje su neophodne ne samo za bavljenje tim poslom, nego i za kvalitetnu poslovnu komunikaciju, bolje odnose sa decom, partnerom, prijateljima… ukratko svim drugim ljudima.

Sada kada zbog novonastale situacije u celom svetu verovatno imate nešto više vremena koje provodite u kući, pravi je trenutak da naučite upravo coaching veštine.

Naime, Slavica Squire, osnivač Coaching Akademije, prve institucije sa akreditovanim programom namenjenim profesionalnim coach-evima, koja je ujedno i potpredsednik Evropske Coaching Asocijacije, osmislila je za vas Online Coaching Starter kako biste otkrili da li je coaching profesija za vas, ali i dobili odmah primenljive alate i znanja koji će unaprediti sve sfere vašeg života.
Ovaj program se sastoji od Slavicinih lekcija uživo putem Zoom platforme i video lekcija praćenih obimnim pisanim materijalom, a tokom šest nedelja ovog programa, na raspolaganju vam je i jedinstvena grupa podrške na Facebook-u.

Pravi trenutak da se prijavite za ovaj program je SAD, jer je u toku upis nove grupe polaznika! To možete učiniti putem ovog linka.


Prijavi se danas!