Poslednji modul Professional Coaching edukacije

Poslednji modul Professional Coaching edukacije

Polaznici Professional Coaching-a proteklog vikenda su završili jedan deo svog putovanja. Oni su pohađali 4. i poslednji modul te edukacije i od fantastičnog coach-a našeg dragog Dragoljuba Matića Profe učili jednu od ključnih veština za pokretanje procesa promene: kako da uzdrmaju i dovedu u pitanje ograničavajuća uverenja drugih ljudi.

Uz podršku trenera, učili su kako da ovladaju upravljanjem emocijama, kako da održe svoje stanje, a da istovremeno kod svog klijenta ili sagovornika podstaknu željenu promenu.

Četvrti modul je za njih označio kraj jedne celine, ali je i otvorio novo poglavlje u njihovim životima. Od ovog trenutka, oni će birati da li žele da nastave dalje sa učenjem i steknu sve uslove za zvanje professionalnog coach-a ili su zadovoljni veštinama koje su dosad stekli, jer planiraju da ih primenjuju u svakodnevnim odnosima sa bliskim ljudima.

Svi oni su tokom ove edukacije učili su osnovne principe ove plemenite profesije, načine na koje mogu da uspostave kontakt i izgrade poverenje sa svojim budućim klijentima.

Naučili su kako da pruže podršku klijentima da precizno postavljaju svoje ciljeve, promene i planiraju karijeru, donose dobre odluke, rešavaju emocionalne blokade, menjaju ograničavajuća uverenja i prevazilaze teške i problematične situacije.

Ukoliko biste i vi želeli da se oprobate u ovom zvanju, ali još niste sigurni da li vam zanimanje profesionalnog coach-a odgovara, pravo je vreme da to otkrijete! U toku je prijavljivanje za Coaching Starter, dvodnevni interaktivni i nadasve praktični trening sa Slavicom Squire, najiskusnijim coach-em u regionu, koji je neka vrsta test-vožnje kroz svet ovog divnog poziva. Više o njemu možete pročitati ovde.


Prijavi se danas!