Moj klijent – ogledalo mog napretka

Moj klijent – ogledalo mog napretka

„Moj posao se sastoji u tome da sa klijentima razgovaram o programima životnih osiguranja, da pomognem klijentu da razume suštinu i da se u skladu sa svojim i sa potrebama svoje porodice opredeli za neki od programa. Dešavalo se da sa pojedinim klijentima obavim prodajni razgovor po ustaljenoj proceduri i da ne dobijem gotovo nikakvu reakciju, dok je, sa druge strane, isti razgovor donosio odlične rezultate. Zašto? NLP mi je dao prave odgovore jer “suština komunikacije je zapravo u odgovoru koji se na nju dobije”. Uvideo sam da je moj prodajni razgovor najvećim delom koncipiran od čulno zasnovanih reči koji su tipične za vizuelni reprezentativni sistem i da sam veliki uspeh napravio kod klijenata kod kojih je taj isti reprezentativni sistem bio dominantan.

Shvatio sam da moram da se menjam, da promenim način komunikacije, da prilagodim pristup i prodajni razgovor klijentima i njihova pozitivna reakcija je sada ogledalo mog napretka.“

Milan B. Makević
– Milanče


Prijavi se danas!