ECA konferencija u Sankt Peterburgu

ECA konferencija u Sankt Peterburgu

Druga velika međunarodna konferencija „Coaching Planet – Coaching and Mediation“ koja se ovog vikenda održava u u Sankt Peterburgu okupila je brojne predavače iz Rusije, Nemačke, Ukrajine, Srbije kao i ostalih europskih zemalja.

Veliki broj uspešnih trenera, medijatora, stručnjaka iz oblasti prava, psihologije i ljudskog razvoja prisustvovuje ovoj izuzetnoj konferenciji čija je tema rešavanje konflikata i medijacija. Među njima su:

Bernhard Juchniewicz, predsednik Evropske Coaching Asocijacije (ECA), NLP Master Trainer,

dr Ludger Bruning, potpredsednik ECA, NLP Master Trainer i Coach,

Slavica Squire, potpredsednik ECA u Srbiji i Crnoj Gori, osnivač prvog NLP Instituta u Srbiji, International NLP Master Trainer i Coach, autor prve knjige na srpskom jeziku o Nauci Ličnog Prosperiteta.

Slavica svojim kolegama predstavlja naprednu NLP tehniku za kreiranje fascinantne vizije, trening i coaching concept koji je sama osmislila pod nazivom „Power Life Design“. To je jednostavan recept za transformaciju, trening na kome polaznici dobijaju izuzetne veštine i alate koji su im potrebni da uzmu svoj život u svoje ruke: kako da podignu svoju emocionalnu i spiritualnu inteligenciju na viši nivo, urade detaljan inventar trenutnog stanja, nauče osnovni princip kreativnosti koji mogu da primene na sve životne oblasti gde žele neku promenu ili inovaciju i zamene osećaj pritiska i stresa sa osećanjem smirenosti, poverenja, ambicije i motivacije.

Tokom trodnevne konferencije predavanja i workshopovi smenjuju se sa otvorenim diskusijama koje omogućavaju učestvovanje svih polaznika. Predavači sa njima dele praktična i korisna iskustva u primeni različitih tehnika na konkretnim projektima, kako u poslu tako i u privatnom životu. Ovo je jedinstvena prilika da se ovako veliki broj stručnjaka okupi na jednom mestu i razmene nove ideje o tome kako poboljšati međuljudske odnose.


Prijavi se danas!