Da li možete biti inteligentniji?

Da li možete biti inteligentniji?

Da li verujete da je moguće da čovek tokom svog života postane inteligentniji ili mislite da smo svi mi osuđeni na onaj nivo inteligencije koji nam je „dodeljen“ na rođenju?

Odavno se zna da inteligencija nije nikakva monolitna struktura u našoj ličnosti, nego da postoji više inteligencija. O tačnom broju se i dalje diskutuje, ali je jedan od najprihvaćenijih modela onaj koji nudi Howard Gardner i koji razlikuje osam vrsta ili dimenzija inteligencije.

1. Lingvistička inteligencija
Inteligencija potrebna da se čita knjiga, piše naučni rad, knjiga, pesma, razumevanje govora.

2. Logičko-matematička inteligencija
Inteligencija potrebna za rešavanje matematičkih problema, knjigovodstvo, logičko rezonovanje…

3. Prostorna inteligencija
Inteligencija potrebna da dođemo od tačke A do tačke B, da tumačimo mape, spakujemo stvari u gepek, tako da svaka nađe svoje mesto i slično.

4. Muzička inteligencija
Inteligencija potrebna da se ispeva pesma, komponuje sonata, svira violina ili vrednuje kvalitet nekog muzičkog dela.

5. Telesno-kinestetička inteligencija
Inteligencija potrebna za ples, bavljenje nekim sportom.

6. Naturalistička inteligencija
Pronalaženje obrazaca u prirodi. Ljudi sa ovim tipom inteligencije usklađeni su s prirodom i vrlo osetljivi na suptilne promene u svom okruženju.

7. Interpersonalna inteligencija
Inteligencija potrebna da se povežemo sa drugim ljudima, kada treba da razumemo ponašanje, motive i emocije neke osobe.

8. Intrapersonalna inteligencija
Inteligencija potrebna da razumemo sebe. Ona je osnova za razumevanje toga ko smo mi, šta nas čini otpornim i kako možemo da se menjamo, ako imamo u vidu postojeća ograničenja u našim sposobnostima i interesovanjima.

U ovoj oblasti NLP je napravio najveći pomak, zahvaljujući tome što su njegovi osnivači prepoznali komponente same „misli“ kroz čulne reprezentativne sisteme – vizuelno, auditorno, kinestetički.

Pritom, nije novost da mi razmišljamo u slikama, zvucima i osećanjima – novost je da možemo biti svesni tih slika, da ih možemo menjati po želji i time uticati i na ostatak našeg doživljaja nekog događaja.
Inteligencija nije samo stvar naših unutrašnjih kapaciteta i potencijala, nego i naših uverenja o njima.

Ako imamo ograničavajuća uverenja o sopstvenoj sposobnosti da učimo, da budemo inteligentni, rešavamo probleme, u potpunosti koristimo svoj potencijal i slično, ta ograničavajuća uverenja će zaista uticati na našu inteligenciju.

Isto tako, podržavajuća uverenja o našim sposobnostima za učenje, uvrenja o našem identitetu kao inteligentnih osoba, uverenja o pozitivnim očekivanjima rezultata koje dobijamo nakon donošenja naših inteligentnih odluka, utiču na samu inteligenciju.

Jedan od prvih obrazaca meta-stanja koji je napravio dr Michael Hall, specijalista bihejvioralne psihologije, koji je o NLP-u učio od samog osnivača Richarda Bandlera, bio je obrazac pristupanja unutrašnjoj genijalnosti.

Ovaj obrazac izdvaja elemente genijalnosti poput jasnoće, fokusa, uživanja u iskustvu i slično i smešta svaki od njih u okvir ljudskog uma.

Rezultat je to da zahvaljujući ovom obrascu, možemo da kada to poželimo, pristupimo svojim maksimalnim potencijalima, optimizujemo naše ponašanje kako bismo zahvaljujući veštinama i kompetencijama izašli na kraj sa svim problemima.

Malo ko je svestan te svoje moći iako ona postoji u svakom čoveku.

„Pregovaranjem“ sa izvršnim delom našeg uma, centrom za donošenje odluka, koji uvek „prelama“ situaciju, mi postavaljamo okvir u kom sebi dozvoljavamo da proživimo iskustva upravo na taj način.

Dakle, mi imamo moć da na neki način menjamo sopstvenu inteligenciju. Evo kako to objašnjava sam dr Michael Hall:

Prvi put sam obrazac pristupanja ličnoj genijalnosti isprobao na sebi 1995. i to na primeru čitanja, a zatim i pisanja. Želeo sam da imam fokus koji bi mi omogućio da dok čitam ili pišem, budem potpuno prisutan. Pre toga, često su mi oči skenirale strane, a da na kraju ustanovim da mi ništa nije ušlo u glavu. Gledao sam u reči, ali je moj um bio negde drugo. To se sada retko kad dešava.

Pre 1995. dok sam pisao članke za mnoge NLP časopise, trebalo mi je po dva – tri meseca da završim svaki od njih, a mnogo puta sam patio zbog kreativne blokade. Od tad više nisam imao tih problema.

Da li se moja inteligencija povećala? Pa, ako je inteligencija mera sposobnosti da budemo efikasniji i produktivniji, onda jeste. Ako je IQ sposobnost da stičemo više znanja, onda definitivno „kapiram“ stvari mnogo bolje danas i efikasnije dolazim do suštine stvari. Pripisujem to meta-modelu, koji je magičan model razmišljanja, kako za kritičko, tako i za kreativno razmišljanje.

NLP raspolaže izobiljem tehnika, alata i metoda kojima možete, ne samo izoštriti svoju percepciju, nego i steći samopouzdanje, unaprediti svoju komunikaciju s drugima, postati fleksibilniji u komplikovanim životnim situacijama i jednostavno rečeno, početi da koristite svoje maksimalne potencijale.

Sada je pravi trenutak da se upoznate sa ovom fantastično korisnom metodologijom, jer sada možete najpopularniji trening Slavice Squire – NLP Starter – pohađati ONLINE! Iz udobnosti svog doma ćete puna dva meseca dobijati video lekcije, fantastično korisne radne listove i uživo postavljati pitanja Slavici unutar ekskluzivne Facebook grupe namenjene isključivo polaznicima ovog programa. Pored svega toga, osetićete atmosferu po kojoj su čuveni naši događaji, jer ćete imati čak šest sati live treninga putem Zoom aplikacije! Takođe, imaćete priliku da za to dobijete potvrdu NLP Instituta.

Prijave su otvorene i zato se odmah prijavite putem ovog linka.


Prijavi se danas!