8 koraka do sigurnog poslovnog uspeha

8 koraka do sigurnog poslovnog uspeha

Da li ste nekada razmišljali o tome da otvorite svoju firmu, ali ste se plašili neuspeha? Možda vam se desilo da odustanete od neke odlične poslovne ideje jer vam se učinilo da je rizik preveliki. A možda ste i od nekih ličnih odluka u životu jednostavno odustali, jer niste bili spremni da „stavite na crtu“ nešto što vam je važno.

Mnogi ljudi imaju strah od neuspeha, što ih sputava da urade stvari koje bi mogle da im preokrenu život i donesu im uspeh i sreću o kojima su oduvek sanjali. Problem je u tome što većina ljudi, a naročito ljudi koji su na rukovodećim pozicijama – menadžeri, lideri, preduzetnici… – obično misle da sve moraju sami.

Jasno je da strah postoji, kada znamo da je cena pogrešne odluke izuzetno visoka i upravo zato je važno da se donošenju odluka pristupi podjednako sistematično, kao i bilo kom drugom zadatku.

Zato sa vama delimo ultimativnih osam koraka za sprečavanje neuspeha, koji će vam pomoći da prevaziđete prepreke u donošenju odluka, odaberete najbolja rešenja i ugrabite prilike koje će vas lansirati ka uspehu o kom ste oduvek sanjali.

Pre svega imajte u vidu da je ova strategija primerena donošenju velikih odluka, jer zahteva da izdvojite neko vreme i u proces uključite sve relevantne ljude na koje rezultat te odluke može da utiče.

1. Okupite ljude

Organizujte sastanak na koji ćete pozvati sve ljude koji bi mogli da vam pomognu u donošenju odluke vezanom za vaš projekat ili one na koje bi ta odluka mogla da utiče. Neka broj okupljenih bude manji od 10, da biste mogli da imate smislenu diskusiju.

Neka to budu ljudi koji imaju iskustvo i ekspertizu u toj oblasti, jer je vaš cilj da otkrijete šta bi moglo da pođe naopako i kako to možete da popravite, kao i šta sve može da se uradi kako treba i kako da to i osigurate.

2. Objasnite

Objasnite ljudima koje su vaše ideje vezane za taj projekat. Šta je ono što vas brine i šta vas koči da donesete odluku. Prođite sa njima kroz ove korake, kako bi znali šta treba da rade tokom sastanka.

Ukoliko sami radite ovu vežbu, napišite na papir sve svoje nedoumice, ali i nade kada je reč o rezultatima te odluke. Šta je najbolje što očekujete? Šta je najgore što očekujete? Zapišite što detaljnije možete sve što vam je na pameti kada je reč o projektu.

3. Smislite alternative

Zajedno (ili sami, ako sami radite ovu vežbu) osmislite dve alternative procesu donošenja odluke koji procenjujete. Ako vežbu radite sa svojim timom u firmi, bilo bi dobro da učesnici anonimno predlažu alternative, kako bi mogli bez ustezanja da iznesu svoje mišljenje. U tom slučaju dobro bi bilo da imate i jednu neutralnu osobu, koja nije bliska sa ostalima u grupi, kako bi mogla da prikupi i klasifikuje odgovore.

Kada prikupite sve predloge, zapišite ih na neki papir i glasajte za najbolji, a zatim zajedno prodiskutujte o tome da li je alternativa bolja od originalnog projekta.

Ako originalna ideja i dalje deluje bolje, razmislite kako možete da ojačate svoj projekat integrišući neke komponente alternativnih procesa u svoj plan. Ako sami prolazite kroz ovu tehniku, pitajte nekoga za mišljenje, kad je reč o ovom koraku, kako biste dobili ideju o alternativama.

4. Zašto bi pošlo naopako

Zatim zajedno razmislite šta bi moglo da se desi, kada biste imali vremensku mašinu i otkrili da je u budućnosti originalni plan propao. Tako učesnici sebi daju dozvolu, da čak i u slučaju da im nije prijatno da osporavaju vašu ideju, zapišu svoje sumnje u potencijalne probleme na koje možete naići.

Ipak, i u ovom koraku zadržite anonimnost učesnika, kako biste bili sigurni da ćete dobiti iskrene odgovore. Neka osmisle barem tri moguća neuspeha i naglase šta je razlog za njih.

Koordinator sastanka prikuplja odgovore, a onda izdvaja ključne teme, naročito one koje su učesnici naveli više od jednom.

U slučaju da sami radite ovu vežbu, zamislite se u ulozi neutralnog posmatrača i zapišite šta bi sve moglo poći naopako, iz različitih uglova.

5. Šta je verovatno, a šta ne

Razmislite o tome koje su šanse da se zaista ostvari svaki od tih scenarija. Navedite procentualno svoje procene na osnovu glasanja ili ocene poput: „vrlo verovatno“, „donekle moguće“, „nemoguće“, „malo verovatno“… i slično.

Takođe, uslučaju da sami radite vežbu, potrebno je da konsultujete još nekoga u ovom koraku.

6. Rešavanje problema

Razmislite svi zajedno kako možete da prevaziđete svaki od ovih scenarija. Zapisujte svako moguće rešenje.

7. Optimizovanje uspeha

Sad kada ste potpuno analizirali neuspeh, vreme je za optimističnu stranu priče – kako da svoj uspeh učinite ne samo mogućim, nego i izvesnim!

Ovog puta, „vremenska mašina“ treba da vas povede u budućnost u kojoj je vaš projekat postigao uspeh koji je prevazišao sva vaša očekivanja.

Neka učesnici anonimno zapišu šta su mogući uzroci takvog uspeha. Kao i u slučaju neuspeha, pri postavljanju takve hipotetičke situacije, otključavaju se naši skriveni potencijali, jer se ne zaustavljamo na pitanju „Kako?“, nego dozvoljavamo sebi da zaista maštamo.
Razmotrite sve moguće razloge tako velikog uspeha i glasanjem izdvojte one koji zaslužuju najviše pažnje. Zatim zajedno razmenite mišljenja o tome kojim načinima svaki od tih uzroka uspeha može da se dodatno podrži.

8. Preispitivanje

Na kraju, donosi se konačna ocena o projektu na osnovu dobijenog feedback-a, a ako je potrebno, vežba se ponavlja.

Ove korake možete primeniti na najrazličitije nedoumice sa kojima se suočavate, a naročito su primenjivi u poslovnom okruženju.

A ako biste želeli da predupredite najveći broj poslovnih nedoumica, donosite mudre odluke i neprestano napredujete u poslu, pravi je trenutak da se prijavite za Online program za unapređenje karijere.

Prijave su u toku i zato odmah rezervišite svoje mesto putem ovog linka.


Prijavi se danas!